Od sada MEDICUS UNIVERSALIS i na novim lokacijama! Više

Naše usluge

 

Scintigrafija, nuklearna medicina

Dr Goran Lilić

 • Scintigrafija paraštitastih žlezda (99mTc MIBI)
 • Scintigrafija pljuvačnih žlezda (sa 99mTc pertehnetatom)
 • Scintigrafija jetre i slezine (99mTc Sn koloidom)
 • Dinamska scintigrafija žučnih puteva (99mTc HIDA)
 • Vaskularni pul jetre obeleženim eritrocitima (99mTc PYP-pirofosfat)
 • Detekcija krvarenja u abdomenu (99m Tc PYP)
 • Detekcija ektopične želudačne mukoze, Meckelov divertikulum (99mTc pertehnetat ili 99mTc Sn koloid)
 • Perfuziona scintigrafija pluća (99mTc MAA)
 • Detekcija dubokih venskih tromboza-scintigrafija dubokih vena donjih ekstremiteta sa perfuzionom scintegrafijom pluća
 • Statička scintigrafija bubrega (DMSA) sa određivanjem separatne funkcije bubrega
 • Dinamska scintigafija bubrega sa određivanjem brzine glomerulske filtracije (DTPA) i separatne funkcije bubrega
 • Ispitivanje tubulske sekrecije bubrega (MAG3) i odredjivanje separatne funkcije bubrega
 • Indirektna mikciona cistografija sa dinamskom scintigrafijom bubrega, određivanjem brzine glomerulske filtracije i separatne funkcije bubrega (DTPA)
 • Direktna radionuklidna cistoureterografija sa 99mTc pertehnetatom
 • Dinamska scintigrafija jednjaka - ezofagusni tranzit (99mTc Sn koloid)
 • Scintigrafija skeleta (99mTc DPD)
 • Trofazni sken skeleta (99mTc DPD)
 • Scintigrafija tumora vrata i medijastinuma (99mTc MIBI)
 • Scintigrafija medularnog karcinoma štitaste žlezde (99mTc DMSA V - petovalentni DMSA)
 • Sentinel scintigrafija limfnih nodusa
 • Lečenje hipertireoze i M. Graves radioaktivnim jodom I131NaI 10mCi, 15mCi i 20mCi
 • Lečenje toksičnog adenoma radioaktivnim jodom I131NaI 20mCi

 

Kontakt / Info

Dom Zdravlja MEDICUS UNIVERSALIS

Kosovska 24, 37000 Kruševac

037 410 950 - 037 443 455 - 064 876 3303

 

MEDICUS UNIVERSALIS NESTOR

Kralja Aleksandra Ujedinitelja 18, Rasadnik, Kruševac

037 202 372 - 069 876 33 09

 

RADNO VREME

Pon-Sub 07:00-21:00h

Ned 10:00-18:00h

 

PIB 104849086

MB 17668480